Skip to content

Tietosuojaseloste

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Tankkauspartio Oy, 1098558-7
Terminaalitie 26, 13430 Hämeenlinna
050 460 4999, tankkaus@tankkauspartio.fi

2. REKISTERÖIDYT

Asiakasyritykset ja näiden yhteyshenkilöt

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen eli sopimuksen tai annetun
suostumuksen perusteella.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin, seuraaviin tarkoituksiin:

 • markkinointi
 • suoramarkkinointi
 • palvelujen ja tuotteiden kehittäminen
 • lisäpalvelujen tarjoaminen
 • asiakkaiden (yhteyshenkilöiden) merkkipäivien huomioiminen
 • tiedon analysointi
 • tilastointi
 • asiakaspalvelun kehittäminen
 • laadunvalvonta

5. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Henkilötietoja voivat käsitellä yrityksemme työntekijät. Tiedotettava mahdollisesta ulkoistamisesta.

6. REKISTERÖITYJEN RYHMÄT

Rekisteri sisältää sekä asiakasyritysten tietoja, että näiden yhteyshenkilöiden tietoja.

Yritystiedot
 • Nimi
 • y-tunnus
 • yhteystiedot: osoite, puhelin, sähköposti, asiointikieli

7. REKISTERÖITÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisteristä löytyvät seuraavat henkilötiedot:

etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Yhteyshenkilöstä
 • Nimi
 • ammattinimike
 • yhteystiedot: puhelin, sähköposti
Asiakkuutta koskevat tiedot
 • asiakkuuden alkamisajankohta
 • laskutus ja maksutiedot
 • tilaustiedot
 • tarjoukset ja tarjouspyynnöt
 • asiakaspalautteet
 • yhteydenotot

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä seuraavaan osoitteeseen: tankkaus@tankkauspartio.fi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa henkilötietosi ja mikäli havaitset tiedoissasi virheitä tai puutteita, pyytää korjaamaan tiedot.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli katsot, että olemme käsitelleet niitä lainvastaisesti tai siten, että meillä ei ole ollut oikeuta siihen.

Poisto-oikeus

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sellaiset tiedot, joiden osalta katsot, että käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi niitä ei voida poistaa esimerkiksi kohtuuttomien kustannusten vuoksi.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme
käsittelyssämme tietosuojalainsäädäntöä.

Oikeus tietojen siirtoon

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi siirtämistä toiseen järjestelmään.

9. TIETOLÄHTEET

Rekisterissä olevat tiedot on hankittu rekisteröidyiltä itseltään suoraan, sähköpostitse, puhelimitse, www.tankkauspartio.fi nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta, mobiilisovelluksen kautta, RPT Foku Oy:n Faktanet liven rekisteristä tai muulla vastaavalla tavalla. Voimme kerätä tietoja myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

10. TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa
 • yhteistyökumppaneille rekisteröidylle tarjottavan palvelun tarjoamiseksi
 • alihankkijoille rekisteröidylle tarjottavan palvelun tarjoamiseksi
 • fuusiotilanteessa uuden organisaation sisällä

11. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

12. TIETOJEN KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai yritys tarjoaa palveluita, joista rekisteröity on ilmaissut kiinnostuksensa. Kuitenkin enintään 10 vuotta sen jälkeen, kun asiakkuus on päättynyt.

13. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käyttö on suojattu salasanalla ja käyttäjätunnuksella. Järjestelmä, jossa rekisteri sijaitsee, on myös suojattu palomuurilla ja viruksentorjuntaohjelmalla. Järjestelmään pääsevät vain ne työntekijät, joilla on tarve tämän selosteen
kertomien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Pääsy rekisteriin on rajattu käyttäjätunnuksin. Rekisteri varmuuskopioidaan säännöllisesti.

Tämä seloste on laadittu 21.5.2018, sitä on päivitetty 1.9.2020. Selostetta voidaan
aika ajoin päivittää.

Tilaa tästä